fbpx

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Detox Camp.

Ajsa Sp. z o.o., organizator Detox Camp
ul. Budowlanych 50
45-123 Opole
NIP: 7543051258
REGON: 365904747
Numer KRS: 0000648317

2. Serwis pozwala dokonać rezerwacji użytkownikowi oferty Ajsa Sp. z o.o. Detox Camp. Rezerwacje można dokonać poprzez: rejestrację online, mailowo hello@naturaldetox.eu, telefonicznie 515-515-604
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do systemu rezerwacji będą przetwarzane przez Ajsa Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)
2. Ajsa Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania rezerwacji, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Ajsa Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych
3. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji potwierdzającej – TAK, w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych Ajsa Sp. z o.o. . Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem Ajsa Sp. z o.o. . W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
2. Serwis www.detoxcamp.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ajsa Sp. z o.o.  rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
3. Korzystając z usług świadczonych przez Ajsa Sp. z o.o. oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa bez zastrzeżeń.